آهای!!!! با تو ام.

نمیدونی چقدر احساس خستگی میکنم. با تو ام. با تویی که اون بالا نشستی و دست و پا زدنهای ماهارو داری نگاه می کنی. با تو که خیلی از روزها احساس می کنم واقعا از رگ گردن به من نزدیکتری و یه روزایی فکر می کنم هزار سال نوری ازم دوری. دلم گرفته. قاطی کردم. به عبارت دقیقتر ...وز پیچ شدم. خسته ام. خسته.

تشخیصشون ۹۸٪ درست بوده. ولی گفتن میشه با عمل جراحی یه کارایی کرد. باشه. قبول. میرم دنبالش که نتیجه بگیرم. ولی ...

زندگی داره بهم فشار میاره. میدونم تقصیر زندگی نیست. تقصیر آدمهای اطرافم نیست. تقصیر این کار پر استرس لعنتی هم نیست. تقصیر دل منه که اینقدر کوچیک شده. اینقدر زود میگیره. تقصیر اشکهای منه که زرتی میریزن پائین و دستمو رو میکنن. تقصیر ذهن منه که مثه یه ساعت مسخره شب و روز کار میکنه و فکرهای درست و غلط به هم میبافه و توی خواب هم دست از سرم بر نمیداره.

تقصیر دل منه که اینقدر تنگه.

/ 2 نظر / 9 بازدید
اسمان

سلام اسمونی منم مثل تو اسمون دلم بد جوری گرفته