فال حافظ

دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس

نسیم روضه شیراز پیک راهت بس

 

دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش

که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس

 

وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل

حریم درگه پیر مغان پناهت بس

 

بصدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش

که اینقدر زجهان کسب مال و جاهت بس

 

زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن

صراحی می لعل و بتی چو ماهت بس

 

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد

تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس

 

هوای مسکن مألوف و عهد یار قدیم

ز رهروان سفر کرده عذر‌خواهت بس

 

به منت دگران خو مکن که در دو جهان

رضای ایزد و انعام پادشاهت بس

 

به هیچ ورد دگر نیست حاجت ای حافظ

دعای نیم‌شب و درس صبحگاهت بس

سلام. فال گرفته ام. ببین چه زیبا از تو برایم گفته! باورت میشود این همه واضح جوابم را داده باشد؟؟؟

/ 1 نظر / 8 بازدید