باز هم سلام.

سلام بهترین. سلام عزیزترین. سلام مهربانترین. سلام گرامیترین؛ یارترین؛ همدل ترین؛ همراه ترین یار. چقدر همه این روزها با تو حرف زده ام و حرف زده ام. چقدر صبورانه همه حرفهایم را؛ ترسهایم را؛ دلتنگیهایم را به جان خریده ای. چقدر از تو سپاسگزارم و چقدر خوشحالم که تو را دارم. چقدر ممنونم که همه این مدت کنارم بودی و کمکم کردی. چقدر دوستت دارم.

خدایا ممنونم.

/ 0 نظر / 7 بازدید