سلام گلم.

ميدانی گلم ؛

خيلی روزها فکر ميکنم فاصله عشق و جنون به اندازه يک مو است. از تو به خودم ميرسم ؛ از تو به خدا ميرسم و از تو گاهی تا مرز جنون ميروم.

مثل همان سيبی که به آسمان پرت شده است هزار چرخ خورده ايم تا به هم برسيم و هزار چرخ ديگر ميخوريم تا برسيم به انتهای زندگی.

وقتی تجربه ميکنی داشتن را ؛ ديگر نميتوانی نداشته باشی. ديگر نداشتن برايت غير قابل تحمل می شود. کاش همه داشته باشند و کاش قدر داشته هايشان را بدانند. جنونش هم دوست داشتنی است.

باش گل من. هميشه باش.

/ 1 نظر / 3 بازدید
nnazi64

هميشه دلم ميخواست عشق من تک تک باشه از اونايی که همه حسرتشو میخورن ولی ...