دلم ميخواد هزار تا حرف بزنم. وقتايی که اينجا نيستم ذهنم دائما مشغوله و دارم حرف ميزنم. ولی وقتی ميام اينجا ؛ همه حرفام گم ميشن. ذهنم قفل ميشه و چيزی ندارم که بنويسم. دلم خيلی براتون تنگ شده. برای همه اتون. شاد و موفق باشيد.

/ 3 نظر / 3 بازدید
برديا

با سلام.نوشتهايت جالب است.موفق باشيد