غيبت کبری

سلام. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اين دفعه فکر کنم غيبت کبری داشتم. آخه تعطيلات تابستانی بود و من هم حسابی رفتم ددر.جاتون خالی. خوش گذشت ؛ حسابی استراحت کردم و گشتم و لذت بردم. امروز دوباره برگشتم به سنگر کار و تلاش !!!!! آدم موجود عجيب غريبيه ! همين که امروز اومدم سر کار باز دارم لحظه شماری ميکنم برای تعطيلات آينده. اصلا انگار آدم به همين چيزا زنده اس و اميد داره. امروز به اميد فردا ؛ فردا به اميد جمعه ؛ جمعه به اميد يه روز ديگه !  

باز برمی گردم. زود زود زود

/ 1 نظر / 2 بازدید
روزنامه‌نگار جوان

عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب