ای غم ای همدم، دست از سر دل بردار

ای شادی یک دم مرهم به دلم بگذار

دل جای شادی است از غم شده ام بیزار

ای غم بیرون رو این خانه به او بسپار

/ 2 نظر / 5 بازدید
راز مگو

[لبخند]