رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

من ارچه در نظر یار خاکسار شدم

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

چو پرده دار به شمشیر میزند همه را

کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

چه جای شکر وشکایت ز نقش نیک‌و بدست

چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

سرود مجلس جمشید گفته اند این بود

که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه

که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

توانگرا دل درویش خود بدست آور

که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند

بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ

که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

/ 1 نظر / 9 بازدید
گلبرگ

شماها در چه حالید؟‌من خیلی نگرانم کاری هم از دستم بر نمی آد دارم فکر می کنم بیام ایران