فراز و نشيب زندگی

...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خدا قول نداده آسمون هميشه آبی باشه و باغ ها پوشيده از گل .

قول نداده زندگی هميشه به کامت باشه .

خدا روزهای بی غصه و شادی های بدون غم و سلامت بدون درد رو هم قول نداده .

خدا ساحل بی طوفان، آفتاب بی بارون و خنده های هميشگی رو قول نداده .

خدا قول نداده که تو رنج و وسوسه و اندوه رو تجربه نکنی .

خدا جاده های آسون و هموار، سفرهای بی معطلی رو قول نداده .

قول نداده کوه ها بدون صخره باشن و شيب نداشته باشن .

رود خونه ها گل آلود و عميق نباشن .

قول داده ؟

ولی خدا رسيدن يه روز خوب رو قول داده .

خدا روزی روزانه ، استراحت بعد از هر کار سخت و کمک تو کارها و عشق جاودان رو قول داده . عجب روزی می شه اون روز .

پس ناملايمات زندگی رو شکر بگو و فقط از خودش کمک بگير که او جاودانه است و بس. نااميدی مثل جاده ای پر دست اندازه که از سرعت کم می کنه اما همين دست اندازا نويد يه جاده صاف و وسيع رو بهت می ده. زياد تو دست اندازا نمون.

وقتی حس کردی به اون چيزی که می خواستی نرسيدی خدا رو شکر کن چون اون می خواد تو يه زمان مناسب تر غافلگيرت کنه و يه چيزی فراتر از خواسته الانت بهت بده. يادت باشه تو نمی تونی کسی رو به زور عاشق خودت کنی . پس تنها کاری که می تونی بکنی اينه که شخصی دوست داشتنی باشی و در نظر مردم باارزش و شريف جلوه کنی. بهتر اينه که غرورت رو بخاطر عشقت فراموش کنی تا عشقت رو به خاطر غرورت. هيچ وقت يه دوست قديمی رو ترک نکن چرا که عمرا بتونی کسی رو پيدا کنی که بتونه جای اونو بگيره.

و اين جمله جيمی هندريکس رو هيچ وقت فراموش نکنيم :

" وقتی قدرت عشق بر عشق به قدرت غلبه کنه، اون وقته که دنيا طعم صلح رو می چشه. " 

روح

 دلهايتان در سكون خود اسرار ايام و ليالي را مي داند .
ولي گوشهايتان در اشتياق گوش به زنگ است كه آهنگ دل دانايتان را بشنود.
شما ازراه كلمات پي خواهيد برد آنچه را همواره در فكرتان بر آن واقف بوديد.
شما با سر انگشتان برهنه تان آرزوهايتان را لمس خواهيد كرد و چه نيكوست چنين كاري.
سرچشمه نا پيداي روح شما نيازمند جوشيدن و روان گشتن است تا زمزمه كنان به دريا بپيوندد و گنجينه ناشناس تان را بسنجد و در پي آن نباشيد كه عمق معرفت خود را با چوبدست يا عمق سنج اندازه گيري كنيد زيرا كه اين خودي شما بيكران و نا محدود است.
هرگز مگو: حقيقت را يافته ام بلكه بگو: حقيقتي را يافته ام .
مگو: مسير روح را يافته ام بلكه بگو: در مسيرم با روح روان رو به رو شده ام زيرا روح بر تمام مسيرها روان است.
روح نه بر خطي معين روان است و نه چون ني مي رويد روح چون نيلوفر آبي كه گلبرگهايش فزون از شمار باشد به شگفتي مي گرايد.

جبران خليل جبرانستايش

 تمام مردم جهان چيزی دارند که به خاطر آن سزاوار ستايش باشند.

ستايش ها نشانگر ادراک هستند. در خلوت خويش انسانهايی عالی هستيم ؛ و هيچ کس از ديگری بهتر نيست. نگريستن به عظمت همسايه ات را بياموز و عظمت خودت را نيز بنگر.

جبران خليل جبران 

 

 

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
solaleh

۱- سلام ...۲- هورا چون اول شدم ....۳- عالی بود و فوق العاده .... ۴- خوشحالم چون سبک نوشته هات عوض شده و نياز به دعواکردنت نيست ....۵- دوستت دارم هزار تا و برات دعا می کنم ....عروس سبز آرزوها باشی هميشه و همه جا .......

مهران

سلام. چقدر اين آسمانی با آسمانی پارسال فرق کرده. چقدر بزرگتر شدی...و چقدر ژرف. خوب باشی هميشه در پناه او و در کنار کسی که خوب باشه با تو هميشه.

غريبه

چرا ديگه نمينويسی؟